Treci la conținut

Termeni de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai jos. Ele reglementează modul în care puteți utiliza site-ul și toate materialele din cadrul acestuia.

Editat de:

Fresenius Medical Care România
Șos. București-Ploiești nr. 19-21, Băneasa Business
Center etaj. 3, sector 1, Bucuresti, 013682

Tel.:     +40 (0)21 233 42 68
Fax:    +40 (0)21 233 42 20
email:  marketing@fmc-ag.com

Drepturi de autor

Drept de autor ©Fresenius Medical Care România. Toate drepturile rezervate

Textul, imaginele, graficele, fișierele audio, fișierele cu animații, fișierele video și modul de dispunere a acestora pe site-urile web ale Fresenius Medical Care sunt toate protejate de drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală. Aceste obiecte nu pot fi copiate pentru uz comercial, nici nu pot fi modificate sau republicate pe alte site-uri. Unele site-uri web ale Fresenius Medical Care conțin, de asemenea, imagini sau alte fișiere protejate de drepturile de autor ale furnizorilor lor.

Aveți permisiunea să navigați pe acest site și să reproduceți extrase din acesta prin imprimare, descărcare pe hard disk și distribuire către alte persoane, dar, în toate cazurile, numai în scopuri necomerciale, informative și personale.

Mărci comerciale

Dacă nu se indică altfel, toate mărcile comerciale afișate pe site-urile web ale Fresenius Medical Care au fost înregistrate în țări specifice, sunt supuse drepturilor de marcă comercială ale Fresenius Medical Care și sunt fie deținute, fie utilizate sub licență de către Fresenius Medical Care și entitățile afiliate ale acesteia.

Declinarea declarațiilor și garanțiilor cu privire la conținut

Prezentele informații sunt furnizate de Fresenius Medical Care „ca atare” și nu se acordă niciun fel de garanții, explicite sau implicite, inclusiv (dar fără limitare la) orice garanții implicite de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop sau neîncălcare a drepturilor unor terți. Deși considerăm că informațiile furnizate sunt exacte, ele pot să conțină erori sau inexactități. Informațiile de pe acest site sunt furnizate exclusiv în scopuri de informare generală și nu constituie recomandări comerciale, medicale sau profesionale de niciun fel. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele vătămări corporale sau pierderi materiale care pot să apară ca urmare a folosirii informațiilor de pe acest site.

Afirmații prospective

Acest site conține afirmații prospective bazate pe convingerile conducerii companiei Fresenius Medical Care. Atunci când sunt utilizate pe acest site, cuvintele ca „anticipa”, „crede”, „estima”, „preconiza”, „intenționa”, „planifica” și „proiecta” au scopul de a identifica afirmațiile prospective. Ele pot să presupună riscuri și incertitudini, inclusiv cu privire la avansurile tehnologice în domeniul medical, cererea de produse și acceptarea lor pe piață, efectele condițiilor economice, impactul produselor și prețurilor concurenței, cursurile de schimb valutar și alte riscuri. Aceste afirmații prospective reflectă părerile Fresenius Medical Care la data la care au fost efectuate, cu privire la evenimente viitoare și sunt supuse unor riscuri și incertitudini. Toate afirmațiile prospective se bazează pe estimări și supoziții efectuate de conducerea companiei, care sunt considerate rezonabile, dar sunt inerent incerte și dificil de prezis. Rezultatele sau experiențele efective pot să difere semnificativ față de afirmațiile prospective. Fresenius Medical Care declină orice intenție sau obligație de a actualiza aceste afirmații prospective.

Neacordarea de licențe

Fresenius Medical Care a încercat să realizeze un site web inovator și informativ. Cu toate acestea, vă rugăm să înțelegeți că Fresenius Medical Care trebuie să își protejeze proprietatea intelectuală, care include brevete, mărci comerciale și drepturi de autor. Prin urmare, vă rugăm să rețineți că nu se acordă nicio licență asupra proprietății intelectuale a Fresenius Medical Care prin acest site web.

Hyperlink-uri

Hyperlink-urile de pe site-ul nostru web nu trebuie înțelese ca o recomandare. Nu verificăm exactitatea sau corectitudinea informațiilor. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele daune cauzate ca urmare a utilizării acestor informații.