Treci la conținut

Igiena

Produse moderne și proceduri eficiente pentru managementul igienei

 • Biofilm – acțiune preventivă, nu reactivă
 • Asigurarea calității
 • Curățarea și dezinfecția sistemului hidraulic
 • Dezinfecția de suprafață a dispozitivelor medicale

Aspecte de igienă în dializă

Dezinfecția se poate baza fie pe metode fizice, fie pe metode chimice. De asemenea, este posibilă combinarea acestor două metode, procedură care este adesea utilizată în aparatele de tratament și în sistemele de dializă.

În dializă, alături de eficiența bactericidă, „spectrul limitat de activitate virucidă” este de interes deosebit în ceea ce privește dezinfecția. Hepatita B, hepatita C și virusurile HI sunt virusuri care prezintă un înveliș exterior (anvelopă), care pot fi inactivate mai ușor decât virusurile fără anvelopă (de ex. poliovirus). Comisia de igienă de la Institutul german Robert Koch recomandă ca produsele care sunt în mod demonstrabil capabile să inactiveze virusuri surogat pot fi considerate a avea un „spectru limitat de activitate virucidă” și, prin urmare, să fie eficiente împotriva virusurilor cu anvelopă1.

Spectrul activității virucide
Teste virusologice pentru a declara „spectrul limitat al activității virucide”1,2
 • Virusul diareei virale a bovinelor (BVDV)
 • Virusul Vaccinia (tulpina Elstree sau MVA)
Teste virusologice pentru a declara capacitatea virucidă1,2
 • Adenovirus (adenovirus tip 5, tulpina adenoid 75)
 • Papovavirus (virusul simian 40 [SV40], tulpina 777)
 • Virusul polio (tulpina vaccinului poliomielitei tip I, tulpina LSc-2ab)
 • Norovirus murin, tulpina S99
Test virusologic pentru declararea „capacității virucide” conform DIN EN 14476 
 • Poliovirus de tip 1, adenovirus de tip 5, norovirus murin; la temperaturi de dezinfecție de peste 40 °C:
  Parvovirus murin, tulpina Crawford

 

Managementul igienei

Măsurile de igienă sunt măsuri de menținere a sănătății oamenilor. Prezența microorganismelor poate afecta în mod negativ calitatea tratamentului și sănătatea pacienților. Personalul angajat în sectorul sănătății publice este, de asemenea, expus riscului de infecție. Aceste aspecte pot fi contracarate eficient numai printr-un management adecvat al igienei.

Produsele moderne și procedurile eficiente ale Fresenius Medical Care vă sprijină în obținerea unui management adecvat al igienei.

Secțiunile de mai jos vă vor oferi un rezumat al aspectelor igienice esențiale în terapiile de dializă și de tratament extracorporal.

Profilaxia și asigurarea calității

Prevenirea formării biofilmului

ISO 23500:20144 presupune dezinfecția profilactică regulată a unității de osmoză inversă și a inelului principal de permeat pentru a minimiza formarea biofilmului.

Dezinfecția regulată adecvată este chimică sau cu apă fierbinte. În mod ideal, procedeul utilizat trebuie stabilit încă în faza de planificare a unui centru de dializă.

Asigurarea calității

Pentru a îndeplini cerințele unui sistem de management al calității, calitatea chimică și microbiologică a permeatului, a concentratului de dializă și a dializantului trebuie monitorizate periodic.

Curățarea și dezinfecția sistemului hidraulic

Pentru a preveni încărcările microbiologice, sistemul hidraulic al sistemelor de dializă trebuie dezinfectat după fiecare tratament.

În plus, sistemele de dializă ar trebui să facă obiectul unui program regulat de curățare pentru eliminarea componentelor organice.

Dezinfecția de suprafață a dispozitivelor medicale

În dializă, există un risc ridicat de transfer de microorganisme, cauzat de contactul cu suprafețele contaminate. Suprafețele exterioare ale unui sistem de dializă pot fi contaminate, necesitând astfel măsuri de dezinfecție.

Conținut asociat
HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF® Fresenius Medical Care.